cd ritus

 

  • TESTO
    ORIGINALE

  • Italiano

  • Note

(Galego-português)

Nas coitas devemos chamar,
a Virgen, estrela do mar

Esta é Santa Maria,                    
que aos seus noit' e dia            
guarda de mal e os guia ,        
pois se lle van encomendar  

Como fez hũa vegada                
dũa nav' encarregada               
de trigo e de cevada                  
de Colliure, que foi guardar   

Que ouvera pereçuda                
seer de tod' e perduda,            
se non pela ssa ajuda,
que a quis en salvo guiar        

Ca ouvera tal tormenta            
que de millas setaenta             
correra ou o[i]taenta,               
querendo-ss' a nav' afondar   

Ca o masto foi britado             
e o temon pecejado,                  
e os da nave sen grado            
sayron en por escapar             

En un batel a gran pẽa,            
ca viron a nave chẽa                 
d' agua volta con arẽa              
e aquel pan todo mollar         

Esto foy cousa muy certa,      
ca a nav' era aberta;                
e porende gran[d]' offerta     
prometeron enton de dar      

Aa Virgen, que rogasse            
seu Fill' e que lles guardasse 
seu pan e que os sacasse         
en salvo sen perda fillar         

Enton mui toste remaron       
e da nave s' alongaron,            
e ao porto chegaron,                
u a viron sãa estar                    

E viron seu pan eixuito,           
por que fezeran ja luito;           
e a Virgen poren muito            
começaron log' a loar              

 

Cantiga, Anonimo                                                                                                  Source: Cantigas de Santa Maria - ms. El Escorial, “Codex Princeps J.b.2” - Real Biblioteca de San Lorenzo de El Escorial, Madrid - ca 1280.
Text: galego-português
Instrument: guitarra morisca